AB-811P 单防区网络模块

具有网络通讯功能的网络模块,通过IP通讯方式连接到中心(网络通讯主机、PC管理软件、手机终端接收报警/回控设备)。

AB-811P 单防区网络模块 Read More »